içine Girilebilir Raf Sistemleri (Drive in)

Depolama sistemleri arasında kullanılmakta olan içine girilebilir raf sistemleri, ilk olarak istifleme vasıtalarının yükleme kanallarını koridor gibi kullanarak, arka taraftan öne doğru doldururlar. Bu sayede yükleri blok olarak yerleştirme ve boşaltma imkânları sağlanmış olur. Devamında tekrar bu sistemde yükleme işlemleri amacıyla travers yerine raylar kullanılmaktadır.  Zemine konulan kılavuz raylar yardımıyla kanallara giriş-çıkış yaparak, paletleri, sistemde derinlemesine yer alan özel biçim verilmiş profillerin üzerine istiflemesiyle bu sistem oluşmaktadır. Sistemin özellikleri arasında üniteler arasında oluşturulan koridor boşlukları bulunmaktadır.

En iyi giriş çıkış kontrollerinde en makul uygulamadır. Sistemde modül diye tanımladığımız alanlara yüklenen ürünleri alabilmek amacıyla istifleme gerçekleştirme amacıyla sarf edilen vasıtalar koridorların içerisine girerek sistemi tamamlamaktadır. Koridorlarda daha rahat hareket edilmesi amacıyla kenarlarda kılavuz rayların bulunması lüzumludur. Bu sayede modüllerde belirleme yapılan paletler, başka katlarda sağ ve sol doğrultusunda galvanizden yapılmış palet saçları üzerine yerleştirilmektedir. Bu sistem ile blok şeklinde depolama yapıldığında, sezonluk malzemelerin depolanması istendiğinde, ham madde ve yarı ürünlerin depolanması gibi durumlarda çok verimli kullanılmaktadır.

İçine Girilebilir Raf Sistemleri Avantajları

İçine girilebilir raf sistemleri avantajları başka raf sistemlerine göre daha makuldür.

Bu sistemin üstünlüklerini şu biçimde sıralayabiliriz. Firmaların depolarında belirleme edilen ürünlerin blok şeklinde depolanmasını dayanıklıkta lider sistemdir. Sistem üzerinde en az  koridor adedi ile koridor gereksinimlerini en aza indirmektedir. Sezonluk ürünlerin saklanmasında ve depolanmasında en makul sistemdir. Çok katlı ürün yerleştirme ve istifleme imkânı sağlar. En yüksek hacim kullanımı ve kapasiteyi en güzel biçimde kullanılmasını sağlar. Türleri aynı olan ürünleri yüksek miktarlarda depolanmasını sağlar. İstifleme vasıtaları ile tünelde belirleme edilen ürünlere daha rahat erişim olanağı sağlar.

İçine Girilebilir Raf Sistemleri ve Depolama Şekli

İçerisinde belirleme edilen paletler gömme kanallarının çevresine monte edilmiş desteklere ilk ve son çıkış kuralı ile yağılmaktadır. Tek tek paletlere erişim direk olarak olmadığı amacıyla rafların ön alanından tek tek ulaşıldığı manasına gelmektedir. Sistem içerisinde blok istifleme şekli olarak sürücü içi raf sistemleri yardımıyla depolardaki depolama işlemleri yoğunluğunu da artırmaktadır. Kısacası sahip olunan alan klasik palet depo işlemlerine göre daha etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Hem de teknik bakımdan koridorların yüklenmesi ve alınma işlemlerini de ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Kaldırma vasıtalarını teknik özellikleri yardımıyla ön ya da arka raylarda paletlerin birbirine bitişik durumda istiflenmesini dayanıklı sağlamaktadır.

İçine Girilebilir Raf Sistemlerinin Teknik Özellikleri

İçine girilebilir raf sistemleri teknik bilgileri başka sistemlere göre gerektiğince kaliteli içerikler barındırmaktadır. Bu sistem yardımıyla sahip olunan depo alanlarınızın ve hacimlerinizin en yararlı biçimde maksimum kullanımını gerçekleştiren raf sistemlerinden biri olmasıdır. Aynı tip ya da birbirine benzer çok sayıda paletli ürünün maksimum biçimde stoklanması hedefiyle makuldür. İçine girilebilinir depolama sistemleri, ilk olarak raf kanallarına tek taraftan girişi çıkış oluşturulan amacıyla girilebilir raf olma düzeneğinin yanı sıra, raf kanallarına her iki açıdan de giriş çıkış yapılabilen içerisinden geçişli bir raf sistemi de uygulanabilir. Bu raf sistemi yardımıyla numune vermek gerek görülürse dondurma depoları ve frigorifik depolar gibi sektörde belirleme edilen çoğu ürünlerin denetimli sıcaklık altında depolanması gibi unsurlarda ve durumlarda depo hacminin en yararlı biçimde kullanılabilmesini dayanıklıkta bilinmektedir. Sistemin gerisinde birbirini tamamlayan altında ya da üzerinde depo sistemi oluşturulan ürünleri amacıyla de makul olmak ile beraber blok istifleme yöntemleri içerisinde gerektiğince makul bir uygulamadır.

YUKARI
error: